The Sense of Toby and a touch av Klas

Datum: Ons 06/07 2016
Kostnad: 50 Riksdaler

50 kr från kl 22.

Top level Dance Floor: The Sense of Toby and a touch av Klas
Dj-duon med det långa namnet förklarar sin musik så här kort och konsist: Elektroniskt – future bass – hiphop – stundens infall.

+Glassverandan: ?+
Om du vet vem som bör spela mer tillbakalutade tongångar på verandan denna kväll – låt oss veta!

Välkomna!