Selector Hector

Datum: Ons 26/07 2017
Kostnad: 0 Riksdaler

Kom och fira lillelördag. FRI ENTRÉ kvällen lång!

22-01: Selector Hector
När bokaren misslyckas boka jockey får han vackert ställa sig själv vid mixern. Denna kväll lämnar han vinylskivorna hemma och fuskar istället med digitala maskiner när han bjuder upp ett sammelsurium av klubbig världsmusik, gubbig elektronica, progg från Afrika, asiatisk reggae och gud vet vad. Låt oss kalla det “Sweet retro music”. Får han feeling greppar han micken och då vet ingen vad som kan hända!

Kom, bara kom!