Kreativa Växjö: Lunchföredrag med Lars Hornborg

Datum: Ons 25/09
Kostnad: 125 Riksdaler

11.30-14: Servering av vegetarisk lunch.

12.15: Föredrag om ca 30 min
Lunchföredrag inkl. lunch kostar blott 125:- vid förköp senast dagen innan (150:- på plats). Förköpet görs precis här

När Kreativa Växjös första lunchföredrag ägde rum 28 augusti var det helt fullsatt i vårt finrum! Det handlar om ett samarbete mellan Kafé de luxe, Mer än Mat (MäM) och föreningen Talare som gör skillnad (TSGS)! Vi ser tillsammans ett behov av nätverkande utanför näringslivets expansions- och omsättningsfokuserade möten. En arena för alla som tror på att Växjö kan och vill gå sin egen väg där kultur, miljötänk, integration och den fria tanken utgör hållbarhet. Såväl arbetsbefriade som direktörer välkomnas!

Föredrag: Lars Hornborg: Ut ur mörkret – nya vägar ut ur depression, oro, utbrändhet och stress
Enligt folkhälsomyndigheten kommer var femte invånare i Sverige att få diagnosen depression någon gång under sitt liv. Det finns ingen enkel lösning på detta snabbt växande problem, men genom att betrakta depression och dess kusiner oro, stress och utbrändhet som symptom, inte sjukdomar i sig, får vi anledning att utforska vilka livsstrategier som gjort att vi hamnat där, vad det är som driver dem samt vad vi kan göra för att äntligen varaktigt hitta tillbaka till ett gott liv.

Föredragshållare: Lars Hornborg

Idépresentation
Mellan ca 12.45 och 13.00 kommer det i samband med varje föredrag att finnas möjlighet för den som vill att kort presentera och diskutera en idé inom ramen för Kreativa Växjö, något som kan göra staden lite roligare eller mer kreativ/hållbar. Kanske får hen gehör i publiken så att idén blir verklighet!

Efter föredrag och idéprensentation välkomnas alla att stanna för kreativa samtal, diskussioner eller bara vanlig hederlig gemenskap över en kopp nymalt kaffe.

Inplanerade lunchföredrag hos oss i höst
23/10 Irene Andersson: Hypnos som ett verktyg att släppa sig fri
20/11 Sofi Aronsson: Dejta ditt andetag! Om skillnaden mellan att hålla andan och att verkligen andas i tre minuter
18/12 Ulrika Ringeborn: Prata med dig själv – och du får svar! Om positiva effekter med coachning

Varmt välkomna!