Lunchföredrag: Förverkliga din idé INSTÄLLT

Datum: Ons 25/03
Kostnad: 125 Riksdaler

Eftersom dagens talare inte är riktigt kärnfrisk (ingenting att oroa sig för!) just för tillfället och saker är som de är måste vi tyvärr ställa in detta event.
————————————————————————————————————————
11.30: Dörrar.

12.15: Föredrag om ca 30 min
Lunchföredrag inkl. lunch kostar blott 125:- vid förköp senast dagen innan (150:- på plats). Förköpet görs precis här.

FÖREDRAG: TORUN ISRAELSSON
“Förverkliga din idé”

Vad vill du ska hända i ditt liv, din stad, i världen? Har du en idé
eller ett intresse? Brinner du för att förändra? Vill du vara en
positiv kraft för din omvärld? Det finns många bra idéer som aldrig blir av. Ofta beror det på att kunskap, kontakter, struktur eller det personliga ledarskapet saknas eller svajar.

Föreläsningen “Förverkliga din idé” handlar om vad som krävs för att idéer ska bli av och hur du kan göra för att gå vidare med din idé. Vi låter oss också inspireras av några som brinner för sin sak och gör skillnad för både människor och planet genom att jobba hårt för sina idéer.

Torun Israelsson är en samhällsentreprenör som brinner för att stärka individers kreativitetsförmåga och organisationers innovationskapacitet för att möjliggöra positiv samhällsförändring. Torun erbjuder workshops, processledning, utvecklingsstöd för entreprenörer och ledare samt processledning för samverkansprojekt mellan akademi, näringsliv och den offentliga sektorn.

IDÉPRESENTATION
Mellan ca 12.45 och 13.00 kommer det i samband med varje föredrag att finnas möjlighet för den som vill att kort presentera och diskutera en idé inom ramen för Kreativa Växjö, något som kan göra staden lite roligare eller mer kreativ/hållbar. Kanske får hen gehör i publiken så att idén blir verklighet!

Efter föredrag och idéprensentation välkomnas alla att stanna för kreativa samtal, diskussioner eller bara vanlig hederlig gemenskap över en kopp nymalt kaffe.

HOFFICE-PAKETET
Köp till vårt Hoffice-paket för 100 kr extra: Tillgång till kontorsplats på Kafé de luxe kl 9-17, inkl frukostmacka, kaffe/the hela dagen, juice, wifi, eftermiddagsfika. Görs samtidigt som köp av biljett till lunch och föredrag.

Kreativa Växjö handlar om ett samarbete mellan Kafé de luxe, Mer än Mat (MäM) och föreningen Talare som gör skillnad (TSGS)! Vi ser tillsammans ett behov av nätverkande utanför näringslivets expansions- och omsättningsfokuserade möten. En arena för alla som tror på att Växjö kan och vill gå sin egen väg där kultur, miljötänk, integration och den fria tanken utgör hållbarhet. Såväl arbetsbefriade som direktörer välkomnas!