Leva klimatsmart, hur kul kan det va?

Datum: Ons 22/04
Kostnad: 125 Riksdaler

Virussituationen gör det inte lätt att hålla evenemang… P.g.a få förköp har vi valt att hålla föredraget i samtalsform, och platsen för detta blir Kafé de luxes veranda. Positivt med detta är att vi kan släppa på ett litet antal gäster direkt i dörren från kl 11.30. Kom i tid för att få plats. Välkomna!

Lunchföredrag inkl. lunch & kaffe kostar blott 125:-

11.30 öppnar vi bjuder lite förrätt.

12 serveras dagens vegetariska rätt.

12.15: Föredrag om ca 30 min

FÖREDRAGSHÅLLARE: SARA NORRBY WALLIN
“Leva klimatsmart – hur svårt och hur kul kan det va?”

Att ändra kurs mot ett mer hållbart och klimatsmart liv handlar lika mycket om att tänka annorlunda som att göra annorlunda. Med utgångspunkt i sitt eget liv berättar Sara Norrby Wallin om både lätta och svåra förändringar av tanke- och beteendemönster, med en mix av praktiska tips och filosofiska tankar. På väg mot ett mer hållbart – och roligare! – liv.

Sara Norrby Wallin är en klimatengagerad kommunikationskonsult som driver företaget Bygga samarbete och bor i egenbyggt halmbalshus utanför Växjö.

IDÉPRESENTATION
Mellan ca 12.45 och 13.00 kommer det i samband med varje föredrag att finnas möjlighet för den som vill att kort presentera och diskutera en idé inom ramen för Kreativa Växjö, något som kan göra staden lite roligare eller mer kreativ/hållbar. Kanske får hen gehör i publiken så att idén blir verklighet!

Efter föredrag och idéprensentation välkomnas alla att stanna för kreativa samtal, diskussioner eller bara vanlig hederlig gemenskap över en kopp nymalt kaffe.

De väldigt populära lunchföredragen får utrymme att även under våren vidga vårat medvetande. Kreativa Växjö handlar om ett samarbete mellan Kafé de luxe, Mer än Mat (MäM) och föreningen Talare som gör skillnad (TSGS)! Vi ser tillsammans ett behov av nätverkande utanför näringslivets expansions- och omsättningsfokuserade möten. En arena för alla som tror på att Växjö kan och vill gå sin egen väg där kultur, miljötänk, integration och den fria tanken utgör hållbarhet. Såväl arbetsbefriade som direktörer välkomnas!