Dj Pampas + Dj Brazil

Datum: Ons 28/05 2008
Kostnad: 0 Riksdaler

Uppe i baren står den vilde och dansante Dj Pampas – så vad som helst kan ske denna kväll. Som en extra sensation har han med sig Brazil vid grammofonen. Mycket latinorytmer kommer bjudas, men även helt andra oväntade toner om jag känner Pampas rätt…

Kom!